Nabór uczniów na rok szkolny 2022/2023

logo lokuj

Rekrutacja do Prywatnej Szkoły Podstawowej na  rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni Rodzice

Rozpoczynamy nabór do pierwszej  klasy na rok szkolny 2022/2023. Na stronie internetowej  w zakładce rekrutacja  zamieszczone jest podanie o przyjęcie dziecka do szkoły, można je również pobrać w sekretariacie. Wypełnioną kartę proszę przesłać na adres: kontakt@lokujwprzyszlosc.pl (wpisując w temacie maila  NABÓR 2022) lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły przy ulicy Włosiankarskiej 13, 23-400 Biłgoraj.

 

Do klasy pierwszej zapraszamy uczniów urodzonych w roku 2015.

Prowadzimy również rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2022/2023 do klasy drugiej, piątej i szóstej. 

Zasady rekrutacji:

 1. Rodzice składają podanie o przyjęcie dziecka do szkoły w terminie od 24 stycznia do 28 luty 2022 r.
 2. Po rozpatrzeniu podania  przez dyrekcję szkoły zostaną Państwo zaproszeni wraz  z dzieckiem na rozmowę kwalifikacyjną.
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor w oparciu o przyjęte kryteria rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego też o wyniku rekrutacji do klasy pierwszej decydują następujące kryteria naboru:

  a) kandydat realizował edukację przedszkolną w Przedszkolu Integracyjnym BAMBINI, 

       b) informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole,

       c) wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

       d) kandydat posiada rodzeństwo uczęszczające do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biłgoraju.

 2. Informacja o przyjęciu dziecka zostanie przekazana indywidualnie  przez dyrektora szkoły do rodzica.
 3. Przyjęcie dziecka w poczet uczniów szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez rodziców umowy o         świadczenie usług edukacyjnych ze szkołą,złożeniu kompletu dokumentów  wymaganych w szkole oraz uiszczeniu  opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki BAMBINI.

Pytania dotyczące zapisów i organizacji roku szkolnego prosimy kierować na adres: kontakt@lokujwprzyszlosc.pl lub telefonicznie na nr telefonu: 695709074  

 

 Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie szkoły przy ul. Włosiankarskiej 13

od 24.01.2022 r. do 28.02.2022 r. w godzinach od 7.00- 15.30.

 

Skip to content