Kadra

Wasala- Gura Justyna – dyrektor szkoły / pedagog specjalny

Kowal Teresa – wicedyrektor szkoły / nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Belczarz Anna – nauczyciel języka polskiego        

Biernat Szymon – nauczyciel wychowania fizycznego

Biczak Konrad – nauczyciel muzyki

Brodziak Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej / nauczyciel współorganizujący kształcenie

Brzezińska-Koman Agata – nauczyciel wychowania fizycznego / wychowawca świetlicy

Denkiewicz Monika – nauczyciel matematyki / informatyki / nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Falandysz Elżbieta – nauczyciel współorganizujący kształcenie / nauczyciel logopeda

Garbacz Agnieszka – nauczyciel współorganizujący kształcenie / wychowawca świetlicy

Góra Anna – nauczyciel bibliotekarz / nauczyciel języka hiszpańskiego

Grzegorczyk Magdalena – nauczyciel współorganizujący kształcenie / nauczyciel matematyki

Ks. Kardaszewski Łukasz – nauczyciel religii

Kita Monika – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej / nauczyciel techniki

Kłodnicka Olga – nauczyciel współorganizujący kształcenie / terapeuta / nauczyciel logopeda

Korzeniowska Natalia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolne / biologii / nauczyciel logopeda

Kurzyńska Magdalena – fizjoterapeuta / terapeuta integracji sensorycznej

Lalik Anna – nauczyciel języka polskiego

Luchowska Marzena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Łuczka-Kapusta Ewa – nauczyciel języka angielskiego

Łukasik Magdalena – nauczyciel współorganizujący kształcenie / nauczyciel logopeda

Malinger Aleksandra – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej / terapeuta

Małek Edyta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Markiewcz Edyta – nauczyciel języka angielskiego

Paryś Klaudia – psycholog

Pawlas Justyna – nauczyciel współorganizujący kształcenie / wychowawca świetlicy

Przytuła Magdalena – nauczyciel historii / WDŻ / terapeuta integracji sensorycznej

Raduj Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej / nauczyciel przyrody

Smoter Joanna – wychowawca świetlicy

Sobczak Jacek – nauczyciel języka angielskiego

Ks. Sokołowki Radosław – nauczyciel religii

Surmacz Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej / pedagog szkolny

Świca Anna – nauczyciel edukacji plastycznej

Skip to content