Projekt Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który
uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje
zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć
pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Skip to content