Organizacja dnia

Szkoła czynna od poniedziałku do piątku w godz.6.30-18.00.
Zajęcia dydaktyczne w klasach I-III odbywają się w godz. 8.15-14.00  (w tym czasie 45 minutowa przerwa obiadowa i spacer/odpoczynek/ zabawy na terenie szkoły).
Od godz. 14.00 – 17.00 koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, odrabianie lekcji.
Od godz. 14.00 – 18.00 zajęcia świetlicowe.