Projekt aktywna tablica

Aktywna tablica: rządowu program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.
Program Aktywna Tablica 2022 umożliwia wyposażenie szkół podstawowych i
ponadpodstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy
multimedialne. Wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Skip to content