KONKURS PLASTYCZNY „BIŁGORAJSKA KARTKA WIELKANOCNA”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BIŁGORAJSKA KARTKA WIELKANOCNA”
ORGANIZATOR:
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
TEMAT:
Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych z motywami biłgorajskimi np.: folkloru biłgorajskiego – pisanka biłgorajska, haft
biłgorajski, krzyż biłgorajski; zabytków z terenu powiatu Biłgorajskiego związanych ze świętami
wielkanocnymi itp.
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt
Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej tradycyjnej lub w wersji cyfrowej.

CEL:
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się
kartkami świątecznymi, ze względu na to, że tradycja ta powoli zanika.
Odkrywanie wpływu świąt wielkanocnych na nasze otoczenie i kulturę.
Propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych.
Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do wszystkich bez względu na wiek.
WARUNKI KONKURSU:
Każdy uczestnik może przynieść/nadesłać dowolną ilość kartek.
Technika wykonania prac jest dowolna. Także grafika komputerowa.
Format kartki: nie większy niż format A6.
Każda kartka musi posiadać na odwrocie dane uczestnika konkursu:
imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju,
ul. Kościuszki 87 lub nadesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera (na koszt nadsyłającego)
na adres: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj
Wersja cyfrowa na adres: edukacja@muzeumbilgoraj.pl
Z dopiskiem: „Biłgorajska Kartka Wielkanocna”
TERMINY
Termin nadsyłania prac do 19.03.2021r.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej muzeum, Facebooku
Nagrody: autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję Artystyczną, która
wyłoni laureatów konkursu.
Prace przechodzą na własność organizatora. Nagrodzone projekty zostaną wydrukowane
i wykorzystane jako Karki Świąteczne Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą
na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Tomasz Brytan, tel. 84 686 27 33
edukacja@muzeumbilgoraj.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Może być zdjęciem przedstawiającym ‎tekst „‎Konkurs plastyczny dla Wszystkich... W m M4 سسرE Zaprojektuj z motywem biłgorajskim~ i dostarcz do 19. 03.2021 do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 延 偏 ... z nagrodas‎”‎
Skip to content