W ramach czesnego

Realizacja programu autorskiego opartego na podstawie MEN.
Rozszerzony program nauczania języka angielskiego (5 godzin w tygodniu).
Nowatorskie podejście do nauki.
Uczestnictwo w wybranych kołach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych.
Opieka nad uczniami w godz. 6.30-15.00.

Zajęcia specjalistyczne, terapeutyczne, wyrównawcze dostosowane do potrzeb dzieci.