W ramach czesnego:

  • realizacja programu autorskiego opartego na podstawie MEN,
  • rozszerzony program nauczania języka angielskiego (5 godzin
    w tygodniu),
  • nowatorskie podejście do nauki,
  • uczestnictwo w wybranych kołach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych,
  • opieka nad uczniami w godz. 7.00-15.00,
  • zajęcia specjalistyczne, terapeutyczne, wyrównawcze dostosowane do potrzeb dzieci.
Skip to content