TYDZIEŃ ULGI…

Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich.
W związku z tym Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie rozpoczyna kampanię „Tydzień ulgi”. Zachęca szkoły do podarowania uczniom i uczennicom tygodnia bez sprawdzianów, odpytywania
i zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek. Po otrzymaniu oficjalnego potwierdzenia, nasza szkoła bierze swój udział w kampanii.

https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi

Skip to content