Poza czesnym

Zielone/Białe szkoły.
Wycieczki , wyjazdy.
Ubezpieczenie.
Zajęcia dodatkowe – jeśli nie są w pakiecie całodniowym.

Świetlice- jeśli nie jest w pakiecie całodniowym.