Pakiet podstawowy

– język angielski  – 5 godz. tyg.

– drugi język – hiszpański/niemiecki – 2 godz. tyg.

– język migowy – 1 godz. tyg.

– zajęcia rozwijające-  wykraczające poza podstawę programową

– szachy,

– basen,

– 2 godz. tyg. zajęcia twórczości, dodatkowe zajęcia edukacyjne, rozwijające, teatralne, wokalne,

– szarooki zakres zajęć specjalistycznych, terapeutycznych, realizującychzalecenia w ramach orzeczeń o kształceniu specjalnym (logopedyczne,  fizjoterapia/rehabilitacja, biofedback, tomatis, integracja sensoryczna, psychologiczne, pedagogiczne),

– zajęcia wyrównawcze.