Nabór uczniów na rok szkolny 2019/2020

LOK-uj w przyszłość

Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju

ul. Włosiankarska 13

Ogłasza nabór uczniów  do klasy 0, I,II, III oraz IV

na rok szkolny 2019/2020

 

UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY ZAPEWNIAMY

   • Zajęcia z doświadczoną, pełną pasji i energii kadrą
   • Możliwość korzystania ze świetlicy od godz 6:30-18:00
   • Zajęcia z języka angielskiego 5 razy w tygodniu
   • Zajęcia z drugiego języka obcego- hiszpański/niemiecki- (począwszy od I klasy) 2 razy w tygodniu
   • Język migowy – 1 godz. tygodniowo
   • Autorski program nauczania matematyki od klasy I
   • Rozszerzony program nauczania z wybranych przedmiotów od 4 klasy
   • Zajęcia z wychowania fizycznego 3-5 razy w tygodniu (w tym basen, jazda na nartach, tenis , gimnastyka korekcyjna)
   • Indywidualna ścieżka rozwoju. Wsparcie mentora dla dzieci szczególnie uzdolnionych
   • Klasy do 20 osób
   • Stała opieka logopedy, pedagoga szkolnego, terapeuty SI, psychologa
   • Szeroki zakres zajęć specjalistycznych, terapeutycznych, realizujących zalecenia w ramach orzeczeń o kształceniu specjalnym (logopedyczne, fizjoterapia/rehabilitacja, biofedback, tomatis, integracja sensoryczna, psychologiczne, pedagogiczne), zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze
   • Ocenianie kształtujące
   • Możliwość odrabiania zadań domowych w szkole pod okiem nauczyciela oraz prowadzenie zajęć reedukacyjnych
   • Organizacja wycieczek, „białe” i zielonej szkoły” oraz zajęć w plenerze
   • Naukę przez doświadczenie, eksperymentowanie, projekty oraz metody efektywnego uczenia się
   • Spotkania z teatrem, sztuką, ciekawymi ludźmi
   • Zajęcia twórczości i koła zainteresowań dostosowane do wieku dziecka
   • Organizacja ciekawych grupowych zajęć dodatkowych w ramach czesnego oprócz językowych i zajęć ruchowych: artystyczne , kulinarne, teatralne, logopedia, warsztaty młodego odkrywcy el. robotyki, programowanie, szachy, taniec towarzyski/ludowy,rytmika, karate, ortozabawa
   • Sale wyposażone w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie , pomoce naukowe i dydaktyczne
   • Możliwość spożywania posiłków w szkole: śniadania, obiadu i podwieczorku
   • Możliwość zorganizowania dodatkowych indywidualnych płatnych zajęć takich jak, np. lekcje gry na instrumencie, wokalnych, terapia logopedyczna , terapia SI.
   • Możliwość ubezpieczenia dzieci od NNW ( usługa dodatkowo płatna)
   • Rozwijanie uzdolnień dzieci i naukę na wysokim poziomie oraz coroczne badanie kompetencji
   • Ścisłą współpracę w kwestiach edukacyjnych i wychowawczych z rodzicami
   • Współpracujemy z ośrodkami naukowymi w celu wdrażania najnowocześniejszych metod pracy, m.in. rozwijania myślenia matematycznego i informatycznego oraz nowatorskich metod terapeutycznych
   • Zapewniamy opiekę wakacyjną/feryjną z licznymi atrakcjami, zajęciami, wyjazdami.

   Głównym założeniem naszej szkoły jest przestrzeganie zasad, które leżą u podstaw kształtowania młodego człowieka i przygotowania go do odnoszenia sukcesów – w nauce i w życiu.

  • Są to:
   • dążenie  do celu,
   • wiara we własne siły i możliwości,
   • organizacja swoich działań i zarządzanie czasem,
   • współpraca z innymi,
   • tolerancja,
   • przestrzeganie zasad,
   • szacunek dla innych.

   Działając w oparciu o Teorię Inteligencjii Wielorakich Howarda Gardnera rozwijamy talenty i pasje naszych uczniów. Nauczyciele naszej szkoły wskazują uczniom, jak wykorzystać drzemiące w nich zdolności, energię, wyobraźnię, ciekawość i naturalną spontaniczność.

   Razem z rodzicami chcemy wspierać każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej i kształtowaniu osobowości. Pragniemy wzmacniać jego kreatywność, komunikację,       umiejętność     współpracy w grupie oraz indywidualne możliwości intelektualne. Nasza szkoła jest placówką otwartą na nowe wyzwania i wartościowe nurty w edukacji zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

   Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością i uśmiechem.

   Oferujemy:

   1. W pakiecie podstawowym:

   – język angielski  – 5 godz. tyg.

   – drugi język – hiszpański/niemiecki – 2 godz. tyg.

   – język migowy – 1 godz. tyg.

   – zajęcia rozwijające-  wykraczające poza podstawę programową

   – szachy,

   – basen,

   – 2 godz. tyg. zajęcia twórczości, dodatkowe zajęcia edukacyjne, rozwijające, teatralne, wokalne,

  • – szeroki zakres zajęć specjalistycznych, terapeutycznych, realizujących zalecenia w ramach orzeczeń o kształceniu specjalnym (logopedyczne, fizjoterapia/rehabilitacja, biofedback, tomatis, integracja sensoryczna, psychologiczne, pedagogiczne),- zajęcia wyrównawcze.
   1. W pakiecie całodniowym:

   – karate,

   – język niemiecki,

   – francuski,

   – rosyjski,

   – naukę programowanie,

   – nauka gry na instrumentach,

   – zespół taneczno-wokalny,

   – możliwość organizacji zajęć dodatkowych wg. potrzeby dzieci/rodziców,

   – zajęcia wokalne indywidualne/grupowe/chór.

   – świetlicę w godz. od 6.30 – 18.00.

    Organizacja:
   Szkoła czynna od poniedziałku do piątku w godz.6:30-18:00.
   Zajęcia dydaktyczne w klasach I-III odbywają się w godz. 8.15-14.00  (w tym czasie 45 minutowa przerwa obiadowa i spacer/odpoczynek/ zabawy na terenie szkoły).
   Od godz. 14.00 – 17.00 koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, odrabianie lekcji.
   Od godz. 14.00 – 18.00 zajęcia świetlicowe.

    

   W ramach czesnego:
   Realizacja programu autorskiego opartego na podstawie MEN.
   Rozszerzony program nauczania języka angielskiego (5 godzin w tygodniu).
   Nowatorskie podejście do nauki.
   Uczestnictwo w wybranych kołach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych.
   Opieka nad uczniami w godz. 6.30-15.00.

   Zajęcia specjalistyczne, terapeutyczne, wyrównawcze dostosowane do potrzeb dzieci.

   Poza czesnym:
   Zielone/Białe szkoły.
   Wycieczki , wyjazdy.
   Ubezpieczenie.
   Zajęcia dodatkowe – jeśli nie są w pakiecie całodniowym.

   Świetlice- jeśli nie jest w pakiecie całodniowym.

    

   Opłaty za szkołę: 

   1. Pakiet podstawowy – 350zł/miesięcznie.
   2. Pakiet całodniowy – 500 zł/miesięczne.
   3. Dodatkowa godz. świetlicy w pakiecie podstawowym – 1zł/godz.
   4. Jednorazowa opłata wpisowa – 350 zł.
   5. Czesne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 200 zł/miesięcznie.
   6. Dla rodzeństwa stosowane są ulgi.

      

   Szukasz dobrej szkoły dla swojego dziecka .

   Zapraszamy

   plakat