Lekcja historii przeprowadzona na terenie Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.

29 listopada 2023 r. uczniowie klasy 4 i 5 naszej szkoły pod opieką p.Justyny Pawlas,  p. Marty Swachy, p. Anny Pińciure i p. Małgorzaty Brodziak wzięli udział w niecodziennej lekcji historii przeprowadzonej na terenie Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. Kustosz Muzeum, Pan Edmund Sitek, syn założyciela Muzeum, przybliżył nam historię walk Żołnierzy Niezłomnych na terenie Zamojszczyzny. Mogliśmy również obejrzeć film dokumentalny  pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 – 1944” przedstawiający tragiczne losy polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej, dostarczył wiedzy o niemieckich akcjach wysiedleńczych i pacyfikacyjnych na tym terenie oraz bohaterskiej walce zbrojnej oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w obronie ludności cywilnej oraz na rzecz wywalczenia niepodległości.

P. E. Sitek przedstawił także ciekawą historię związaną z powstania Muzeum w Bondyrzu oraz opowiedział o bogatych zbiorach znajdujących się w tym miejscu: zbiory artyleryjskie,  broń biała, broń palna, mundury, sprzęt liturgiczny, a także archiwalia – około 800 zdjęć i dokumentów. Największym zainteresowaniem uczniów cieszył się czołg znajdujący się na placu przed główny wejściem do budynku muzeum.

Skip to content