Laboratoria Przyszłości w naszej szkole

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych, którego
celem jest kształtowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała środki na realizację programu
Laboratorium Przyszłości i uzyskała środki, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać
kreatywne myślenie, umiejętność obsługi nowoczesnych narzędzi technologicznych oraz
zdolności konstrukcyjne.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole i
pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach
innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych,
kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Otrzymane przez nas wsparcie to 60 000,00 zł, które  przeznaczyliśmy na sprzęt do
prowadzenia zajęć z techniki, robotyki, zajęć rozwijających kreatywność, medialnych
oraz na zakup sprzętu audio-video.
Informacje na temat realizacji tego projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie
internetowej naszej szkoły.
Przygotowano na podstawie: https://www.gov.pl/web/laboratoria


Justyna Wąsala – Gura
dyrektor szkoły

Skip to content