Dlaczego my

Głównym założeniem naszej szkoły jest przestrzeganie zasad, które leżą u podstaw kształtowania młodego człowieka i przygotowania go do odnoszenia sukcesów – w nauce i w życiu.

Są to:

  • dążenie  do celu,
  • wiara we własne siły i możliwości,
  • organizacja swoich działań i zarządzanie czasem,
  • współpraca z innymi,
  • tolerancja,
  • przestrzeganie zasad,
  • szacunek dla innych.

Działając w oparciu o Teorię Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera rozwijamy talenty i pasje naszych uczniów. Nauczyciele naszej szkoły wskazują uczniom, jak wykorzystać drzemiące w nich zdolności, energię, wyobraźnię, ciekawość i naturalną spontaniczność.

Razem z rodzicami chcemy wspierać każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej i kształtowaniu osobowości. Pragniemy wzmacniać jego kreatywność, komunikację, umiejętność     współpracy w grupie oraz indywidualne możliwości intelektualne. Nasza szkoła jest placówką otwartą na nowe wyzwania i wartościowe nurty w edukacji zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością i uśmiechem.

Skip to content