25/04 reprezentanci naszego KMO uczestniczyli w pikniku z okazji Dnia Lasu w szkole w Mokrem. Wynieśliśmy ogrom wiedzy, super zabawę, a doświadczeń i pokazów nie sposób zliczyć. 

Skip to content